Ersan Saner

1966 yılındaMağusa’dadoğdu.Liseöğreniminitamamladıktansonra 1988 yılındaTrakyaÜniversitesi’ndenMimarolarakmezunoldu. 1989 yılında İ.T.Ü. Bina YapımıYönetimiYüksekLisanssınavını kazandı.1993 yılında UNHCR düzenlediğiGelenekselKıbrısEvleriveÇevreprojesindeyeraldıvemimarialandaKıbrısta ilk kezyayınlanan 12 Traditional Houses Kitabınahazırladığıprojeilekatkıkoydu. 1997 yılında California U.S.A.’daKentselTasarım( Transfer of Devolepments Right) üzerinebirkurstamamladı. Birçoksiviltoplumörgütündebaşkanlık, başkanyardımcılığıveçeşitligörevlerde bulundu.1998-2004 yıllarıarasındaüçdönemGazimağusaİlçeYönetimKuruluüyesiolarak, 2002-2008 yıllarıarasındaiseüçdönem U.B.P. PartiMeclisiüyesigöreviniyürüttü.

         2002 yılındayapılanYerelYönetimseçimlerinde UBP BelediyeMeclisüyesiolarakseçildive 2002 -2006 yıllarıarasındaUBP’denGazimağusaBelediyeMeclisÜyesigörevini sürdürdü.2001-2002 FutbolsezonundaÇanakkaleSporKulübüBaşkanlığıgöreviniyaptı. 2005 yılındadüzenlenenveKıbrısTürkMimarlarOdasınınAntalya’da ilk keztemsiledildiğiUluslararasıbirprojeyarışmasıplatformunda, UluslararasıMimarlıkÖğrencileriProjeYarışmasıjuriüyesiolarakgörevyaptı.2006 yılındayapılanBelediyeBaşkanlığıseçimlerindeUBP’denGazimağusaBelediyeBaşkanıadayı oldu.2006 – 2008 yıllarıarasındaUBP’ninYerelYönetimler’densorumluGenelSekreterYardımcısıve M.Y.K. üyesiolarakgörevyaptı.YirmiyılserbestMimarlıklauğraştıve Saner MimarlıkveMühendislikBürosundadirektörolarakgörevyaptı.

19 Nisan 2009 ErkenGenelSeçimlerindeUlusalBirlikPartisi’ndenGazimağusaMilletvekiliseçildi. 4 Mayıs 2009 tarihindekurulanEroğluHükümetindeTurizm, ÇevreveKültürBakanıolarakgörev aldı.27 Mayıs 2010 tarihindekurulanİrsenKüçükHükümeti’ndeiseBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörevaldı.

28 Temmuz 2013 ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenGazimağusaMilletvekiliseçildi.

2013-2015 yıllarıarasındaUlusalBirlikPartisi’nintemsilcisiolarakAvrupaBirliğiParlamentosu’ndagörevyaptı.

         16 Nisan 2016 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi-DemokratPartiUlusalGüçlerKoalisyonHükümetindeÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıolarakgörevaldı.

         7 Ocak 2018 MilletvekiliErkenGenelSeçimlerindeGaziMağusaMilletvekiliseçildi.CumhuriyetMeclisiDışilişkilerveYurtdışıEtkinlikler (Temas) KuruluüyesiveAvrupaBirliğiUyumYasaTasarılarınıGörüşmekÜzereOluşturulanGeçiciveÖzelKomiteüyesigörevlerinegetirildi.

         2018-2019 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde görev yaptı.

         20 Haziran 2019 tarihinde UBP Genel Sekreterliğine getirildi.

         9 Aralık 2020 tarihindekurulan UBP-DP-YDP KoalisyonHükümetindeBaşbakanolarakgörevaldı.

İngilizcebilir.

Evlive 2 çocukbabasıdır.