LEFKOŞA

Zorlu Töre

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ 

1956 yılında Larnaka’ya bağlı Akhisar köyünde doğdu. İlkokulu Vuda’da,  Ortaokulu  İskeleBekirpaşa’da ve Liseyi de Türk Lisesin’de okudu. Çukurova Üniversitesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Töre, 1. Ve 2. Mutlu Barış Harekatı’ndaÜçşehitler Köyü’nde ve Akıncılar’da Mücahit olarak görev yaptı. Askerliğini yedek subay olarak tamamladı. Lise ve Üniversite yıllarında birçok kültür ve sanat faaliyetlerinde yer alan Zorlu Töre, Talebe Derneği, Türk Ocakları Derneği, Milliyetçi Düşünce Derneği, Milliyetçi Adalet Partisi, UBP Gençlik Kolları ve UBP’nin çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptı.

Kısa bir dönem Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı da yapan Zorlu Töre, birçok panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Üçüncü kez milletvekili seçildi.

7 Ocak  Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili olarak seçilmiştir.

9 Şubat 2018 tarihinde Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 18 Ocak 2021 tarihinde bu görevi sona erdi.

Rumca ve İngilizce bilir.

Evli ve beş çocuk babasıdır.

 

Olgun Amcaoğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ 

            3 Mart 1966 yılında Gönyeli’de doğdu. Bayraktar Ortaokulu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesisi  Muhasebe bölümünü  tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kasım 1987 – 1992 yılları arasında Kredi Kambiyo Bölümü “B” imza yetkili Şef Yardımcısı olarak Kıbrıs Kredi Bankasında çalıştı. Mayıs 1992 yılında Gelir ve Vergi Dairesinde görev yaptı. 2001 yılında KDV Merkez Şube Sorumlusu oldu. 21 Temmuz 2009 yılında Maliye Bakanlığı Bakanlık  Müdürü oldu. 12 Ekim 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu.

4 Mayıs 2016 – 15 Ocak 2018 yılları arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü.

            1997-2004 yılları arasında yedi dönem Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği’nde faal üyelik yaptı.

2004-2005 yılları arasında Gönyeli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptı.

            2005 Gönyeli Tenis Kulubü Yönetim Kurulu Mali İşler sorumluluğu yaptı. 2001-2003  ve 2008-2009 Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulubü Başkanlığı yaptı. 2007 Gönyeli Spor Kulubü Denetleme Kurulu Başkanlığı yapatı.

7 Ocak 2018 MiletvekilliğiErken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili Seçildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde, Komite  Üyesi olarak görev aldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

            Çok iyi derecede İngilizce bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hasan Taçoy

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

1963 yılındaLefkoşa’dadoğdu. 1986 yılındaABD’de Wisconsin ÜniversitesiEkonomiveSiyasalBilimlerFakültesi’ndenmezunoldu. BirsüreSerbestTicaretveKonfeksiyonSanayiiileuğraştı.

TicaretOdasıMeclisi’ndeüçdönem, GençİşadamlarıDerneğiYönetimKurulu’nda da ikidönemgörevyaptı. 1994 yılındaJaycees’inkurucuüyesiolarakgörevaldıve 1998 yılınakadarYönetimKurulundagörevinisürdürdü. 1996 yılındaVakıflarKrediŞirketiYönetimKuruluüyeliğiyaptı. ABD’de Pittsburgh Üniversitesi Graduate School’undüzenlediğiTopluYönetimŞekillerikursunakatıldı. Hentboldalındakulüpyöneticiliğiyaptı.UlusalBirlikPartisiLefkoşaİlçesiGençlikKollarıBaşkanlığıgöreviniyürüttü.AyrıcaŞubat 1999 ileMayıs 2009 yıllarıarasında UBP LefkoşaİlçeBaşkanlığıgöreviniyürüttü.

6 Aralık1998  ve 14 Aralık 2003 GenelSeçimlerindeUlusalBirlikPartisi’ndenLefkoşaMilletvekiliseçildi.

         20 Şubat 2005 ErkenGenelSeçimlerindeve 19 Nisan 2009 ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenLefkoşaMilletvekiliseçildi. 4 Mayıs 2009 tarihindekurulanEroğluHükümetindeBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörevaldı. 17 Mayıs 2010 tarihinekadarbakanlıkgöreviniyürüttü.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili seçilmiştir.

10 Ekim 2014 tarihindeBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörevaldı.3 Temmuz 2015 tarihindeHükümetinistifasısebebiylebakanlıkgörevisonaermiştir.

7 Ocak 2018 MilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerinde UBP LefkoşaMilletvekiliseçilmiştir.Ekonomi, Maliye, Bütçeve Plan KomitesiveAvrupaBirliğiUyumYasaTasarılarınıGörüşmekÜzereOluşturulanGeçiciveÖzelKomitesi’nde, KomiteÜyesiolarakgörevaldı.

         22 Mayıs 2019 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi – HalkınPartisiKoalisyonHükümetindeEkonomiveEnerjiBakanıolarakgörevaldı.Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihindesonaerdi.Görevinihalen UBP Lefkoşamilletvekiliolarakdevam ettirmektedir.

İngilizcebilir.

Evliveikiçocukbabasıdır.

Hüseyin Özgürgün

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

         1965 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.Cambridge Üniversitesi Clare College’de  İngiliz Dili ve Yönetim Bilimi eğitimi gördü. Voleybol, Basketbol, Masa tenisi, Atletizm ve Futbol Milli Takımlarında oyuncu, bunun yanısıra spor alanında yönetici olarak çeşitli kademelerde hizmet verdi. Bir süre  özel sektörde yönetici olarak çalıştı.

         6 Aralık 1998, 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde  Lefkoşa Milletvekili seçildi.

         Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevi yaptı. 27 Aralık 2005 tarihi itibarıyle UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi.

       Ocak 2005’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine, Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak seçildi. Burada Avrupa Demokrat Grubu (EDG) ve Siyasi İşler Komitesi üyesi olarak da görev yaptı.

         11 Şubat 2006 tarihinde yapılan UBP Olağanüstü Kurultayında UBP Genel Başkanı olarak seçildi ve 16 Aralık 2006 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

         19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümetinde de  bu görevi yürüttü.

         28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 31 Ağustos 2013 tarihinde yapılan UBP Kurultayında Genel Başkan seçildi. 7 Kasım 2015 tarihinde yapılan Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayında tekrardan Genel Başkan olarak seçildi.

          16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev aldı.

         7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili seçildi.

         İngilizce bilir.

         Evli ve iki çocuk babasıdır.

Faiz Sucuoğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

         1961 yılında Baf’ınPoli kasabasında doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Alman Hükümeti’nin verdiği bursla Almanya’da Tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son iki yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde tamamlayarak,   Zeynep-Kamil Hastahanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı.

          İhtisas döneminde Almanya’dan aldığı burslarla çeşitli hastahanelerde çalıştı. Zeynep Kamil Hastanesinde ihtisasını tamamladı. İstanbul’a dönüşünde bir süre Başasistan olarak Zeynep Kamil Hastahanesi’nde  çalıştı. 1993 yılında KKTC’ye döndü. Askerlik hizmetinin ardından 19 yıldan beridir kendi özel kliniğinde çalışmaktadır.

         Nisan 2011 tarihinden 28 temmuz 2013 tarihine kadar Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığını yapmıştır. 

         28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili olarak Parlementoya girmiştir.        

         15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 MilletvekiliğiErken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletekili seçilmiştir. Sayıştay Komitesi Başkanlığı ve Çevre Komitesinde,  Komite Üyesi olarak görev yaptı. 

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Görevini halen UBP Lefkoşa milletvekili olarak devam etttirmektedir.

İngilizce ve  çok iyi derecede Almanca bilir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

GAZİMAĞUSA

Dursun Oğuz

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

         1966 yılında (Ayvacık Çarşamba), Samsun’da doğdu. 1975 yılında KKTC’ye geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisansını YDÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tezli olarak tamamladı.

         1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı’nda birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim yanında, ABD’de Fullbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

         2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

         28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürüttü. UBP Grup Başkan Vekilliği yaptı.        

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazi Mağusa Milletvekili seçilmiştir.

         22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev aldı.

         Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sunat Atun

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ MAĞUSA MİLLETVEKİLİ

         1973 yılında Mağusa’da doğdu. Lise Eğitimini  tamamladıktan sonra 1995 yılında, İngiltere’de Leicester Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Fransa’da bulunan Nantes Üniversitesi’nde “(Avrupa) Lojistik Yönetimi” ve 1997 yılında ise Plymouth Üniversitesinde Nakliye Yönetimi master programlarından mezun oldu.

         Armatörlük – Denizcilik Şirketi olan A&S ATUN Ltd.’de  yöneticilik yaptı. 2005 yılında Ticaret Odası Meclis üyeliği,  2006-2009 yılları arasında Genç İşadamları Derneği Başkanı ve 2007 yılında Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkan yardımcılığı  görevinlerini  yürüttü.        

         19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Gazi Mağusa Milletvekili olarak seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde  kurulan Eroğlu Hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde de 13 Haziran 2013 tarihine kadar bu görevi yürüttü.       24 Mayıs 2013 tarihinde ise UBP Gazi Mağusa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.        

         28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisin’den Mağusa Milletvekili seçildi. 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan Seçim ile UBP Genel Sekreterliği görevine getirildi.        

         15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde 4 Nisan 2016 tarihine kadar Ekonomi,Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde 2 Şubat 2018 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

         7 Ocak 2018 Erken Milletvekilliği secimlerinde yeniden UBP Gazi Mağusa Milletvekili seçilmiştir. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi üyesidir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır

Oğuzhan Hasipoğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

1974 yılında Gazi Mağusa’da doğdu. Gazi Mağusa Türk Maarif Kolejinden mezun oldu. Ortaokul ve Lise dönemlerinde Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nde futbol oynadı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Deniz ve Devletler Hukuku üzerine İngiltere’de Southampton Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

1999-2001 yılları arasında İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak İstanbul’da avukatlık yaptı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hukuk müşavirliğini ve Vakıflar Örgütünün Kapalı Maraş’taki mülkleri ile ilgi olarak hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu.

Kıbrıs Müzakere sürecinde şu  görevlerde bulundu:

Annan Planı Müzakere sürecinde Deniz Hukuku teknik komite üyesi (2004

Altı başlıktan sorumlu Müzakere heyeti üyesi  ve hukuk danışmanı (2010-2015)

Kıbrıs Müzakereleri Mülkiyet komitesi üyesi (2015)

2012-2014 yılları arasında BM Genel Sekreteri himayelerinde gerçekleştirilen Cenevre, New York ve Green Tree zirvelerine katıldı.

2017 yılında İsviçre’nin Cenevre ve Crans Montana şehirlerinde  gerçekleşen Kıbrıs Müzakerelerine UBP temsilcisi olarak katıldı.

2016 yılında UBP’nin Avrupa Muhafazakar ve Reformist Siyasi Grubuna (ECR) katılımı için heyet içerisinde yer alarak sunum gerçekleştirdi. Ayrıca UBP Dış İlişkiler sorumlusu olarak Kıbrıs Türk siyasi partileri ile  Rum siyasi partilerinin Kıbrıs konusunda her ay gerçekleştirdikleri ara bölgedeki toplantılara katılmaktadır.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu  üyesi olarak görev yaptı.(2017)

2003-2017 yılları arasında Girne barosuna kayıtlı olarak  avukatlık yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazi Mağusa Milletvekili seçildi.Cumhuriyet Meclisi’nde Sayıştay Komitesinde  ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Meclisi Dış ilişkiler faaliyetlerinde  Avrupa Parlamentosu heyetinde  üyesidir.

            Evli ve üç çocukbabasıdır.

Ersan Saner

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

         1966 yılındaMağusa’dadoğdu.Liseöğreniminitamamladıktansonra 1988 yılındaTrakyaÜniversitesi’ndenMimarolarakmezunoldu. 1989 yılında İ.T.Ü. Bina YapımıYönetimiYüksekLisanssınavını kazandı.1993 yılında UNHCR düzenlediğiGelenekselKıbrısEvleriveÇevreprojesindeyeraldıvemimarialandaKıbrısta ilk kezyayınlanan 12 Traditional Houses Kitabınahazırladığıprojeilekatkıkoydu. 1997 yılında California U.S.A.’daKentselTasarım( Transfer of Devolepments Right) üzerinebirkurstamamladı. Birçoksiviltoplumörgütündebaşkanlık, başkanyardımcılığıveçeşitligörevlerde bulundu.1998-2004 yıllarıarasındaüçdönemGazimağusaİlçeYönetimKuruluüyesiolarak, 2002-2008 yıllarıarasındaiseüçdönem U.B.P. PartiMeclisiüyesigöreviniyürüttü.

         2002 yılındayapılanYerelYönetimseçimlerinde UBP BelediyeMeclisüyesiolarakseçildive 2002 -2006 yıllarıarasındaUBP’denGazimağusaBelediyeMeclisÜyesigörevini sürdürdü.2001-2002 FutbolsezonundaÇanakkaleSporKulübüBaşkanlığıgöreviniyaptı. 2005 yılındadüzenlenenveKıbrısTürkMimarlarOdasınınAntalya’da ilk keztemsiledildiğiUluslararasıbirprojeyarışmasıplatformunda, UluslararasıMimarlıkÖğrencileriProjeYarışmasıjuriüyesiolarakgörevyaptı.2006 yılındayapılanBelediyeBaşkanlığıseçimlerindeUBP’denGazimağusaBelediyeBaşkanıadayı oldu.2006 – 2008 yıllarıarasındaUBP’ninYerelYönetimler’densorumluGenelSekreterYardımcısıve M.Y.K. üyesiolarakgörevyaptı.YirmiyılserbestMimarlıklauğraştıve Saner MimarlıkveMühendislikBürosundadirektörolarakgörevyaptı.

19 Nisan 2009 ErkenGenelSeçimlerindeUlusalBirlikPartisi’ndenGazimağusaMilletvekiliseçildi. 4 Mayıs 2009 tarihindekurulanEroğluHükümetindeTurizm, ÇevreveKültürBakanıolarakgörev aldı.27 Mayıs 2010 tarihindekurulanİrsenKüçükHükümeti’ndeiseBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörevaldı.

28 Temmuz 2013 ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenGazimağusaMilletvekiliseçildi.

2013-2015 yıllarıarasındaUlusalBirlikPartisi’nintemsilcisiolarakAvrupaBirliğiParlamentosu’ndagörevyaptı.

         16 Nisan 2016 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi-DemokratPartiUlusalGüçlerKoalisyonHükümetindeÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıolarakgörevaldı.

         7 Ocak 2018 MilletvekiliErkenGenelSeçimlerindeGaziMağusaMilletvekiliseçildi.CumhuriyetMeclisiDışilişkilerveYurtdışıEtkinlikler (Temas) KuruluüyesiveAvrupaBirliğiUyumYasaTasarılarınıGörüşmekÜzereOluşturulanGeçiciveÖzelKomiteüyesigörevlerinegetirildi.

         2018-2019 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde görev yaptı.

         20 Haziran 2019 tarihinde UBP Genel Sekreterliğine getirildi.

         9 Aralık 2020 tarihindekurulan UBP-DP-YDP KoalisyonHükümetindeBaşbakanolarakgörevaldı.

İngilizcebilir.

Evlive 2 çocukbabasıdır.

Resmiye Canaltay

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GAZİ MAĞUSA MİLLETVEKİLİ

            1961 YılındaGazimağusa’dadoğdu.İlk okuluAnkara’daokudu.Namık Kemal Lisesimezunuolupişletmealanındaüniversiteeğitimgördü.Halen DAÜ iletişimFakültesi’ndeiletişimalanında master yapmaktadır.KüçükyaşlardanitibarenUBP’niniçindeaktifbirşekildebulundu.4 dönem UBP Gazimağusa Kadın KollarıBaşkanlığıyaptı.2 dönemisePartiMeclisiüyeliğineseçildi.Uzunyıllarişkadınıolarakturizmalanındafaaliyetgösterdi. BirdönemKıbrısTürkSeyahatAcenteleriBirliği (KITSAB) Başkanlığıyaptı.BaştaAnavatanTürkiyeolmaküzereİngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Azarbeycangibiülkelerdeturizmfuarlarıveçeşitliseminerlerekatıldı.Gazimağusa’nınbirmarkakentolmasıiçinuğraşvermekteolup, “AntikMağusaVakfı’nın” üyesivekurucuBaşkanıdır. KıbrısTürkHalkı’nındeğerlerininanlatılmasıamacınıgüdenvehaftalıkolarakyayınlanan “BizdenHikayeler” adlıTelevizyonprogramınınhazırlayıcısıvesunucusudur. “Mağusa Plus ve North Cyprus UK” gazetelerindeaylıkköşeyazılarıyayınlanmaktadır.KPKD Otelloçokseslikorosundakoristoluptekyıldızlıdalgıçtır.

            7 Ocak 2018 tarihindeyapılanMilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerinde UBP GaziMağusaMilletvekiliolarakseçilmiştir.İdari, KamuveSağlıkİşleriKomitesiüyesiveKültürVarlıklarınıKorumaKomitesiüyesidir.

            20 Şubat 2021 tarihindeBayındırlıkveUlaştırmaBakanıolarakgörev aldı.

Evlive 2 çocukannesidir.İngilizcebilmektedir.

GİRNE

Ünal Üstel

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

1955 yılında Baf’ın Yeşilova Köyünde doğdu. Orta ve Lise tahsilini Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı.    22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2006’dan 2009 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürüttü.        

         19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden yeniden Girne Milletvekili Seçildi. 6 Nisan 2011 tarihinde I.Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.           

         28 Temmuz 2013  Erken Genel Seçimlerinde, yeniden Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili seçilen Sayın Üstel 4 Eylül 2013 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 9 Ekim 2015 tarihine kadar bu görevini yürüttü.

 7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.

         22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 19 Haziran 2020 tarihinde sona erdi. 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona erdi ve ayni tarihte Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

         Evli ve İki çocuk babasıdır.

Kutlu Evren

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

1957 yılında Girne’de doğdu. İlköğretimini Köşklüçiftlik İlkokulunda, Orta ve Lise Eğitimini de Türk Maarif Koleji’nde yaptı. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Turizm bölümünde tamamladı.

Serbest meslek sahibi olarak, Doğal mermer, Granit ve Seramik konularında faaliyet gösteren Şirket sahibidir.Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Cheshere faal üyeliği, Beşparmak LionKlübü kurucu üyeliği, Klasik Otomobil Klübü kurucu üyeliği ve Spor Klüplerinde yöneticilik gibi birçok sosyal faaliyetlerde bulunmuştur.1991 -1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden Milletvekili seçildi.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı  olarak  görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti.   16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde yenidenUBP Girne Milletvekili seçildi.

         22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan 41. Koalisyon Hükümetinde (UBP-HP), 19 Haziran 2020 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanı oldu. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi.

         9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

Evli ve iki çoçuk babasıdır.

İzlem Gürdağ

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

            1972 yılında Limasol’da doğdu. İlk, orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Biyolog ünvanı ile mezun oldu. KKTC’ye dönüşünde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde Biyolog olarak göreve başladı. Bir süre sonra Girne Dr.Akçiçek Hastahanesi’ne nakledilerek onbir yıl burada görevini sürdürdü.

            2008 yılında Devlet Hastahanesi’nden ayrılarak LAMEL adı altında kendi özel Tıbbi Tahlil Laboratuvarını açtı. Girne Beşparmak Lions klübünde üye, yönetim kurulu üyesi ve Başkan olarak hizmet verdi. UBP kadın kolları yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

            28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden  Girne Milletvekili seçildi.

            7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisinden Girne Milletvekili seçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Evli ve iki çocuk annesidir.

Özdemir Berova

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

            1968 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1986 yılında Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastahanesinde İhtisasını tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı ve Girne Akçiçek Hastahanesi Kalkındırma Derneği Başkanlığı yaptı.

            Girne Dr. Akçiçek Hastahanesinde Genel Cerrahi Uzmanlığı ve Başhekim yardımcılığı görevlerini yürüttü.

            2013 Erken Genel Seçimlerinde Girne Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi İdari Amirliği, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanlığını yürüttü. 2014-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanı, 2016-2017 yılları arasında ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı görevlerini yaptı. 2015-2016 yılları  içerisinde de Avrupa Komisyonu Parlamenterler Asamblesinde üyelik yaptı.

            7Ocak 2018 Erken Milletvekilliği Genel Seçimlerinde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesidir. İyi derece İngilizce  bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

GÜZELYURT

Ali Pilli

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ  GÜZELYURT MİLLETVEKİLİ

            1955’teBaf’abağlıFalya (Gökçebel) köyündedoğdu. İlkokuluFalya’da, ortaokulveliseyiiseBafKurtuluşLisesi’ndetamamladı.ÇukurovaÜniversitesi Tıp Fakültesi’ndenmezunolduktan sonar İstanbul KartalEğitimveAraştırmaHastanesi’ndeİçHastalıkları (dahiliye) dalındakiuzmanlıkeğitiminitamamladı.Bugünekadarşugörevlerdebulundu: Türkiye’deçeşitlisağlıkbirimlerinde, GüzelyurtSağlıkMerkezi’nde, CengizTopelHastanesiveLefkeSağlıkMerkezi’ndeİçHastalıklarıUzmanı, GüzelyurtSağlıkMerkezindeisesorumluhekimolarakgörevyaptı.

            2013 yılındayapılangenelseçimlerdeUlusalBirlikPartisi’ndenmilletvekiliolarakseçildive 2018 Erkenseçiminekadarbugörevisürdürdü. Bu süreçteHukukveSiyasiİşlerKomitesi, DilekçeKomitesi, GüzelyurtHastanesiileilgiliihalesürecibusüreçteyaşananlarvekamuihaleyasasınınpratikteortayaçıkardıklarızorluklarileilgiliMeclisAraştırmaKomitesiüyelikleriniyaptı.

             7 Ocak 2018 tarihindeyapılanMilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerindeyeniden UBP GüzelyurtMilletvekiliolarakseçildi.Dilekçeve Ombudsman KomitesiBaşkanYardımcısıolarakgörevaldı.

            22 Mayıs 2019 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi-  HalkınPartisiKoalisyonHükümetindeSağlıkBakanıolarakgörevaldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihindekurulan UBP-DP-YDP KoalisyonHükümetinde de devametti.  20 Şubat 2021 tarihindebakanlıkgörevisonaerdi.

            Evlivebirçocukbabasıdır.

Menteş Gündüz

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GÜZELYURT MİLLETVEKİLİ

1961 yılında Limasol’da doğdu. Orta eğitimini Güzelyurt Kurtuluş Lisesinde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Yüksek Denizcilik Okulundan mezun oldu. Uzun yıllar uzak yol gemi kaptanı olarak görv yaptı.  1989-1991 yılları arasında vatani görevini Yedek Subay olarak tamamladı. Girne Gem-Yat Delta Marina’da Müdür olarak görev yaptı. 28/07/1998 yılında Girne Liman Başkanlığına Kılavuz Kaptan olarak görev yaptı.

1998-2013 yılları arasında yurt dışında yapılan Sivil Toplum Örgütleri, Denizcilik Organizasyonları, Uluslararası Avrasya-Ortadoğu ve Kuzey Afrika Üyeleri Devlet Taşra Temsilcileri, Yerel Yönetimler, Kamu-Sivil Toplum İlişkileri ile alakalı Uluslararası panel, seminer,kongre ve konferansalara katıldı. KKTC Mülki İdareciler derneği ve Uluslarasası Devlet-Taşra Temsilciler Birliği Kurucu üyesidir.   2009-2013 yılları arasında Güzelyurt  Kaymakamı olarak görev yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Milletvekili seçildi. 29 Mayıs 2015 tarihinde ise Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi , Kültür ve Spor Bakanı olarak görev aldı. 15 Temmuz 2015 tarihine kadar görevini yürüttü. 21 Mart 2016 tarihinde Demokrat parti Ulusal Güçlerden istifa etti  görevini bağımsız Milletvekili olrarak devam ettirdi.

7 Ocak 0cak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinden Güzelyut Milletvekili seçildi.  İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

İyi derecede İngilizce ve az derecede de Rumca bilmektedir.

Evli ve iki erkek çocuğu babasıdır.

İSKELE

Nazım Çavuşoğlu

     ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İSKELE MİLLETVEKİLİ 

1965 yılındaTopçuköy’dedoğdu.Atatürk Üniversitesi Fen- EdebiyatFakültesi, Türk Dili veEdebiyatıBölümü’ndenmezunoldu.1991 yılındaTürk Dili veEdebiyatıÖğretmeniolarakKarpazMeslekLisesi’neatandı.On yılsüreyleburadaöğretmenveidareciolarakçalıştı.AynidönemdeGirneAmerikanÜniversitesi’ndeHalkEdebiyatıbranşında master eğitimiyaptı. 2001 yılındaGazimağusa KIBATEK VakfıEdebiyatKulübü’nünkurulmaçalışmalarınakatılıpKulüpBaşkanıoldu.İkiyılyürüttüğüBaşkanlıkdönemindebirçokkültürfaaliyetlerindebulundu. 2001-2002 yıllarıarasındaCanbulatÖzgürlükOrtaokulu’ndaveİskeleBekirpaşaLisesi’ndeMüdürMuaviniolarakgörevyaptı.

         14 Aralık 2003 GenelSeçimlerindeve 20 Şubat 2005 ErkenGenelSeçimlerindeUlusalBirlikPartisi’ndenİskeleMilletvekiliseçildi. CumhuriyetMeclisi’ndeİdariveSosyalİşlerKomitesiileHukukveSiyasiİşlerKomitesi’nde, partisinitemsilengörevyaptı.Aralık2006’da  UBPGenelSekreterliğineseçildi.

         19 Nisan 2009  ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenİskeleMilletvekiliseçildi. 4 Mayıs 2009 tarihindekurulanEroğluHükümeti’ndeTarımveDoğalKaynaklarBakanıolarakgörevaldı.27 Mayıs 2010 tarihindekurulanİrsenKüçükBaşkanlığındakiHükümetteiseMilliEğitim, GençlikveSporBakanıolarakgörevaldı.

         6 Nisan 2011 tarihindeKüçükHükümetideğişikliğindeİçişleriveYerelYönetimlerBakanıolarakgörevaldı. 13 Haziran 2013 tarihinekadarbugöreviyürüttü.

         28 Temmuz 2013 ErkenGenelSeçimlerindeyenidenUlusalBirlikPartisi’ndenİskeleMilletvekiliseçildi.

         16 Nisan 2016 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi-DemokratPartiUlusalGüçlerKoalisyonHükümetindeTarımveDoğalKaynaklarBakanıolarakgörevaldı                         7 Ocak 2018 MilletvekilliğiErkenGenelSeçimlerindeyenidenUBP’denİskeleMilletvekiliseçildi.Hukuk, SiyasiİşlerveDışilişkilerKomitesi’ndeKomiteÜyesiolarakgörevaldı.

         22 Mayıs 2019 tarihindekurulanUlusalBirlikPartisi – HalkınPartisiKoalisyonHükümetindeMilliEğitimveKültürBakanıolarakgörevaldı.Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihindesonaerdi. 9 Aralık 2020 tarihindekurulan UBP-DP-YDP KoalisyonHükümetindeTarımveDoğalKaynaklarBakanıolarakgörev aldı.

Evliveikiçocukbabasıdır.

Önder Sennaroğlu

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İSKELE MİLLETVEKİLİ

            1957 yılında Büyük Konuk köyünde doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

            6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde UBP’den İskele Milletvekili olarak seçilmiştir.

            20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den İskele Milletvekili seçilmiştir.

25 Eylül 2006’da oluşturulan CTP-BG ÖRP koalisyon hükümetinde Tarım Bakanı olarak görev almıştır.

            19 Nisan 2009 ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den İskele Milletvekili seçilmiştir.

            31 Ağustos 2013 tarihinde kurulan CTP-BG  DP koalisyon hükümetinde Gıda Tarım ve Enerji Bakanı olarak görev almıştır.

            15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan CTP-UBP koalisyon hükümetinde Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olarak görev almıştır.

            7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP İskele Milletvekili Seçilmiştir.

            18 Ocak 2021 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmiştir.

            İngilizce ve Rumca bilmektedir.

            Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yasemin Öztürk

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İSKELE MİLLETVEKİLİ

  1. 02.1974 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlkokulu Aygün İlkokulu, orta ve lise eğitimini Bekirpaşa Lisesinde tamamladı. 2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Bölümünden Mezun oldu. Yaklaşık 11 seneden bu yana Avukatlık mesleği ile iştigal etmektedir.

            2016 2017 tarihlerinde İskele Şehit İlker Karter İlkokulunda Okul Aile Birliğinde As Başkan, 2017-2018 yılları arasında maarif Anaokulunda Başkan olarak görev yaptı. Yine 1992 -2003 yılları arasında Kıbrıs Türk Hava Yollarında Kabin Memuru ve Kabin Amiri  görevlerinde bulundu.

            Halen Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Son sınıfta okumaktadır.

            7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP İskele Milletvekili seçilmiştir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Divan Katibi, Yasalardaki cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Üyesi ve Hukuk, Siyasi işler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi olarak görev aldı.

            Evli ve iki çocuk annesidir.

LEFKE

Aytaç Çaluda

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ LEFKE MİLLETVEKİLİ

16.4.1968 yılında Gökağaç’ta doğdu. 1983-1986 yılları arasında Lefke Gazi Lisesi Tabii bilimler Bölümünde okudu.

            1991 -2009 yılları arasında İlçe sıhhiye müfettişi temel Sağlık Hizmetleri Dairesinde çalıştı.

             2009-2013 yılları arasında KKTC Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. Özel  Kalem Müdürlüğü  görevini yaptı.

2013 yılından 2017 yılına kadar KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müşavirlik görevini  yaptı.

2000-2003 yılları arasında Kamu-Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve Örgütlenme Sekreterliği yaptı.

2012-2013 yılları arasında  KKTC İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefke Milletvekili Seçildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi üyesidir.

            Evlidir.