ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

Ulusal Birlik Partisi, Hukuk Devleti ilkelerine bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren siyasi bir kuruluş olup; siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden Cumhuriyet Anayasası’nın 70’inci maddesi kuralının öngördüğü güvenceye dayanır.

GÜNÜN HABERLERİ

43 YILDIR MÜCADELE

Cumhuriyet Anayasası’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni tüm kurumlarıyla sürdürülebilmesini sağlamak, yaşama geçirmek.

İLERİYİ DÜŞÜNEN

KKTC Demokrasisinin daha ileriye taşınmasında Avrupa Birliği ilke ve kriterlerini adalet, insan hakları gözetilerek daha ileriye taşır.

HUZUR VE REFAH

Yurttaşların ve toplumun huzur ve refahını, güvenliğini, temel hak ve özgürlükleri gözeterek demokratik yollarla sağlamak, her alanda ve evrensel ölçüde geliştirmektir.

KORUMAK VE YÜKSELTMEK

Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve Bireyler arasında ayrıcalıksız bir toplum yaratmak.

MİLLETVEKİLLERİMİZ

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Sosyal Medya Hesaplarımız