You are currently viewing Bakanlar Kurulu TÜK’e 36 milyon TL ödenek aktardı

Bakanlar Kurulu TÜK’e 36 milyon TL ödenek aktardı

Bakanlar Kurulu, TÜK’e 36 milyon TL ödenek aktarılmasına karar verdi. Öte yandan Bakanlar Kurulu, TÜK’ün yapacağı spot alımlarında Kamu İhale Yasası kurallarının 5 aylık bir süre için uygulanmamasına yönelik yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, pahalılaşmanın önüne geçilebilmesi ve tüketicilerimizin uygun fiyatlarla süt ve et ürünlerine erişimini sağlayarak kişi başına tüketim miktarını artırmak amacıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 11-01-04-2-1-2-05-1-1-90 “Diğer Teşebbüslere” kaleminden 36.000.000 TL’lik kaynağın Toprak Ürünleri Kurumuna aktarılmasına, söz konusu kurumun elindeki yerli arpa ve ithal edeceği arpanın, arpa fiyatlarının parçalanması sonucu oluşacak fiyattan 1,5 TL/Kg sübvansiye rakamı düşüldükten sonra oluşacak fiyat üzerinden arpa satışının yapılmasına ve söz konusu uygulamanın 2 (İki) ay süreyle veya 24.000 ton arpa ile sınırlı olması kaydıyla yapılmasına karar verdi.”

YASA GÜCÜNDE KARARNAME…

Öte yandan Bakanlar Kurulu, TÜK’ün yapacağı spot alımlarında Kamu İhale Yasası kurallarının 5 aylık bir süre için uygulanmamasına yönelik yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Karar şöyle: 

“Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan “Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Alımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının, Beş Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.”

Bir cevap yazın