You are currently viewing GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE BUGÜN TOPLANDI

GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE BUGÜN TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi,  Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’nda toplandı.

Komite, Hal Yasa Önerisi (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili)” ve “Hal Yasa Tasarısı” gündemi ile toplandı. Komite, “Hal Yasa Önerisi (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili)’ni, “Hal Yasa Tasarısı” altında birleştirerek görüştü.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, ilgili Yasa Tasarısı’nın madde madde oylamaya devam etti ve söz konusu Yasa Tasarısı’nın III. üncü okunuşunu oy birliği ile kabul etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini ifade ettiler. Ayrıca, Komite toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük ve  CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Komitenin Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklaması:

‘’Hal Yasa tasarısı bugün komitemizden 3. Oylaması da yaparak, Meclis Genel Kurulun’a havale edilmeye hazır hale gelmiştir.

CTP bazı maddelere çekince koyup itiraz etmiş olsa da yasanın geneli oybirliği ile geçmiştir.

2010 yılında ilk kez Meclis gündemine gelen bu yasa üzerinde çok emek sarf edilmiş, sayısız toplantılar yapılmıştır.  13 yıllık süre boyunca, farklı iktidar dönemlerinde ve birçok kurum kuruluşun katkıları sonucunda yasa son halini almıştır. Geçen bu süre zarfında katkı koyan tüm Vekillerimize, meclis çalışanlarına, ilgili bakanlıklara, kurum, kuruluş, oda,  birlik , derneklere, belediyelerimize ve yasanın yürütücüsü olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığına teşekkür ederim.

3 Ekim 2022 tarihinden sonra Komite Başkan’ı olduğum bu yeni yasama dönemi içerisinde 8 kez toplantı yaparak yasanın nihai halini komite de tamamladık.

Bu Yasanın amacı, mal ticaretinin, kayıt altına alınması, kalite ve standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içerisinde, Haller aracılığıyla yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını, malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini, Hallerinin altyapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini

sağlamaktır. Hijyen ve kontrol mekanizması yanında, Bütün ürünler halde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürülecektir. Malların Hal dışında toptan alım ve satımı yapılamayacaktır. En az 2 en fazla 5 Hal olabilecektir.

Hal yasasıyla her gün referans fiyatlarını, hal açılışı ile birlikte gerek halde, gerekse internet ortamında vatandaşımız görebilecektir.

Farklı paydaşlar ve rekabet ortamı olduğu için, doğal olarak her kesimi tatmin edecek mükemmel bir yasa belki olmamıştır. Ancak vatandaşlarımız açısından gıda güvenliği ve fiyat istikrarı ve belirliliği açısından çok büyük bir boşluk doldurulmuş olacaktır.

Hal Yasası Meclis’ten geçtiği zaman tarladan başlayıp soframıza gelene kadar ürünlerin bu yolculuk sürecinde, önemli bir düzenleme hayatımıza girmiş olacaktır.’’

Bir yanıt yazın