You are currently viewing ALTUĞRA: HASTA BAKICI SORUNUNA YASAL DÜZENLEME İLE KÖKLÜ ÇÖZÜM

ALTUĞRA: HASTA BAKICI SORUNUNA YASAL DÜZENLEME İLE KÖKLÜ ÇÖZÜM

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı uyarınca yatılı tedavi gören hastaların bakımı için hasta yakınlarının dışarıdan hizmet satın almasının önüne geçileceğini açıkladı.

Bakan Altuğra, söz konusu değişiklik yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde hasta bakım teknikeri / elemanı istihdamı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınavlar doğrultusunda olacaktır.

Sosyal devlet anlayışıyla bu hizmeti yasal düzenlemelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz.Yürürlüğe girecek olan yasayla yatılı tedavi gören hastaların bakımı için dışarıdan satın alınan hizmetin önüne geçilerek, hasta bakım teknikeri/ elemanları istihdam edilecektir ifadelerinde bulundu.

Altuğra, istihdam edilecek olan hasta bakım elemanları hastanın beslenmesi, hijyenik ihtiyaçları gibi konularda hemşirelerin gözetiminde görevlerini yürütecektir dedi.

Bir yanıt yazın