You are currently viewing CUMHURİYET MECLİSİ, EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BUGÜN TOPLANDI

CUMHURİYET MECLİSİ, EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BUGÜN TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” nı ele aldı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı.

Bir yanıt yazın