You are currently viewing HÜKÜMET ÖZEL SEKTÖRE GENİŞ KAPSAMLI PRİM DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

HÜKÜMET ÖZEL SEKTÖRE GENİŞ KAPSAMLI PRİM DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

“Hükümetimiz, yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıların halkımızın alım gücünü etkilememesi ve refah seviyesinin korunması, işletmelerin ayakta kalması için tüm kesimleri kapsayan bir anlayışla hareket ederek, hem kamu çalışanlarına hem de özel sektör çalışanlarına yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirmektedir.

Bu düşünceden hareketle, bakanlar kurulumuz özel sektöre yönelik son derece kapsamlı yeni destek paketlerini devreye sokma kararı almıştır.

Geniş prim destek paketi, küçük esnafımızdan özel sektör çalışanlarına kadar, kendisi dahil en fazla 10 kişiye kadar çalışanı olan işverenlerimizin yatırımlarına da prim desteği sağlayacaktır.

Buna göre;

  • Tarım, hayvancılık, esnaf, imalat sanayi, inşaat, otelcilik ve ticaret sektörlerinde sosyal sigorta işveren katkı payının %25’i devlet tarafından karşılanacaktır.
  • Ayrıca küçük esnaf için kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işyerlerinde işverenlerin kendilerine ait işveren yatırımlarının da %25’i devlet tarafından karşılanacaktır.

SOSYAL SİGORTALAR TARAFINDAN YÜZDE 25’İ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK OLAN SEKTÖRLER ŞÖYLE;

10 Kişiye Kadar Çalışan Olan İşyerleri, Tarım, Hayvancılık, Ormancılık, Balıkçılık, Otelcilik, İmalat Sanayi, İnşaat ve Ticaretle Uğraşan Tüm Sektörler

PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN SEKTÖRLER ŞÖYLE;

  • Devlet bütçesinden kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, özerk veya katma bütçeli döner sermayeli iş yerleri, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki iş yerleri, devletin en az %10 hissesinin olduğu kuruluşlar, devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar, marketler, off licence, market tedarikçileri, eczaneler, ecza depoları, medikalciler, benzinciler, gazcılar, muhasipler, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri, bahis ofisleri, casinolar, gece kulüpleri, kreşler, anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, üniversiteler, laboratuvarlar, hastaneler, klinikler, veteriner klinikleri, GSM operatörleri, internet sağlayıcıları, kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler, KKTC’de sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren ve bu alanda KKTC Devletine hizmet veren sivil toplum kuruluşları.”

Bu düzeltmelerle yazınızın daha okunaklı ve düzgün bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olabilirim. Başka bir düzeltme veya sorunuz varsa, lütfen sormaktan çekinmeyin.

Bir yanıt yazın