You are currently viewing Ertuğruloğlu: Anavatan Türkiye İle Birlikte Mücadelemiz Devam Edecek

Ertuğruloğlu: Anavatan Türkiye İle Birlikte Mücadelemiz Devam Edecek

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı üzerinde yıllardan bu yana devam eden haksız ve insanlık dışı izolasyon ve ambargoların kaldırılması ve Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşmasının önündeki engellerin bertaraf edilmesi için anavatan Türkiye ile birlikte mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 588 milyon 99 bin 400 TL olarak oy çokluğuyla onaylanan Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu aldı. Ertuğruloğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı sunuşta, “Dışişleri Bakanlığı olarak temel hedefimiz; Kıbrıs konusundaki devlet politikamızın en geniş şekilde duyurulması ve kabul görmesinin sağlanması için faaliyetlerde bulunmaktır” dedi.

Bunun yanısıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından uluslararası alanda KKTC aleyhinde yürütülen propaganda çalışmalarına gerekli yanıtların verilmesi ve bunların etkisiz kılınması için karşı hamlelerin yapılması yönünde büyük gayret gösterildiğini ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumanın her yer ve koşulda birincil öncelikleri olduğunu vurguladı.

50 yılı aşkın bir süre devam eden ve başarısızlığı defalarca kanıtlanmış olan, dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının rızasını geri çektiği “federasyon” temelindeki müzakere süreçlerinin ardından, Adada’ki mevcut gerçekler ışığında yeni bir devlet politikası belirlenerek 2021 yılında dünyaya duyurulduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Yeni devlet politikamız ışığında, adada iki bağımsız ve egemen devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle, Kıbrıs adası ve çevresinde ihtiyaç duyulan kalıcı ve sürdürülebilir istikrar ve güvenlik için ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iyi komşuluk ilişkilerini teminen işbirliğinin müzakere edilebileceğini savunmaktayız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan son iki yıl üst üste Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmalar ile tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yönünde çağrıda bulunmuştur.

Kıbrıs Türk halkı üzerinde yıllardan bu yana devam eden haksız ve insanlık dışı izolasyon ve ambargoların kaldırılması ve Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşmasının önündeki engellerin bertaraf edilmesi için anavatan Türkiye ile birlikte mücadelemiz devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı olarak her fırsatta, adada kalıcı istikrar ve güvenin sağlanmasının tek yolunun taraflara eşit muameleyle mümkün olabileceğini vurguluyoruz. Kıbrıs’ta tek sorun Kıbrıslı Rumların hakimiyetindeki ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum tarafından devlet, Kıbrıslı Türklerin ise bu sözde devletinin bir ‘topluluğu’ gibi muamele görmesidir. Statüko olarak tabir edilen bu durumun en erken zamanda değişmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği sayesinde 2022 yılında gözlemci üyeliğine kabul edildiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı nezdindeki temsiliyetimiz ve görünürlüğümüz gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşları anılan teşkilatın etkinliklerine temsiliyet sağlamaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği özellikle Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ziyaretleri büyük önemi haizdir.”

Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak izledikleri proaktif ve girişimci siyaset kapsamında 2023 yılı içinde yurt dışında birçok temaslarda bulunduklarını ifade ederek, temaslara ilişkin detayları milletvekillerine faaliyet raporu olarak dağıttı.

Bakanlık personelinin Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülmekte olan çeşitli çalışmalarda aktif olarak görev aldığını ve bu çalışmalara katkı koyduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Bu noktada özellikle ifade etmek istiyorum ki, Dışişleri Bakanlığımıza içinde bulunduğumuz bu çok önemli süreçte  devlet genel bütçesi içinden ayrılan pay yüzde 0,75’e tekabül etmektedir. Dışişleri Bakanlığımızın bütçesi gerek Güney Kıbrıs gerekse birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır. Bakanlığımız merkez örgütü ile sayısı bugün 27’ye ulaşan ve yenileri açılması öngörülen yurt dışı uygulama birimlerimiz faaliyetlerini çok kısıtlı imkanlara rağmen en iyi şekilde yerine getirmek için takdire şayan gayret göstermektedirler.

Bu yeni dönemde, hem bakanlığımızın hem de yurt dışı uygulama birlimlerimizin kadrolarının güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerini ortaya koymak ve seslerini duyurmak amacıyla bakanlığımızca yürütülen yurtdışı temaslar kapsamında yurt dışı geçici görev yollukları kalemi önem arzetmektedir. Şüphesiz ki imkanlar zorlanarak yurt dışı temaslar azami noktaya taşınacaktır.”

Bir yanıt yazın