You are currently viewing 2024 bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi

2024 bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi oyçokluğuyla Meclis’te geçti. 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nde 78 milyar 717 milyon TL’lik gider, 71 milyar 932 milyon TL’lik de gelir öngörülüyor.

Genel kurul daha sonra 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı oyladı ve bütçe 27 kabul, 17 ret oyuyla meclisten geçti.

Bir yanıt yazın