You are currently viewing Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Doğrudan Gelir Desteği” 1. avans ödemesi yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Doğrudan Gelir Desteği” 1. avans ödemesi yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2023-2024 üretim yılı Doğrudan Gelir Desteği 1. avans ödemesi için, 8595 üreticiye toplam 172.296.951,63 TL’lik ödeme yapılacak.

Üreticiler hak edişlerini 10 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceklerdir.

Bununla birlikte, 2023-2024 üretim yılı Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu gübresine ait belgeleri ibraz eden 3437 üreticiye, 38.230.162,50 TL’lik Gübre Desteği l’nin 1. Avans ödemesi yapılacaktır.
Üreticiler hak edişlerini 10 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceklerdir.

Bir yanıt yazın