ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
YEREL SEÇİMLER ADAY YÖNETMELİĞİ

1
Kapsam
Adaylığa
Adaylık ön
Koşulları
İnceleme
Yoklama Kuralları
ve oluşumu
Aday Saptama
ve onay işlemi
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
YEREL SEÇİMLER ADAY YÖNETMELİĞİ
1. Belediye Başkanlığı,Belediye Meclis Üyeliği,Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeliği seçimlerinde UBP Adayları bu Yönetmelik uyarınca belirlenir.
2. Yerel seçimlerde,aday adayı olacakların ,Genel Başkanlıkça yapılacak başvuru kabul duyurusuna uygun olarak, Muhtar,İhtiyar Heyeti Üyeliği, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği aday adaylıkları için İlçe Başkanlıklarına yazı ile başvurmaları gerekir.
Başvuru Dilekçesine ilaveten:
a.Kimlik kartı sureti
b.Kısa özgeçmişi
c.Adli Sicil Belgesi
d.Askerlik Terhis Belgesi(erkekler için)
e.İki adet vesikalık resim verirler.
3. Yerel Seçimlerde aday adaylığı isteminde bulunanların UBP’ne üye olması koşuldur.Ancak;Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde,Yasalar nedeniyle Partiye üye olma imkanı bulunmayan kişilerden bu koşul aranmaz.
4. Yerel Seçimlerde aday adayı için başvuranlarla ilgili incelemeyi ,İlçe Yönetim Kurulu gizlilik kuralları çerçevesinde ve belirleyeceği yöntemle yapar. Ancak; İlçe Yönetim Kurulu yapacağı bu incelemede:
a.Aday adayının Parti ilkeleri ve programı ile yetkili organ kararlığına bağlılığı,
b.Kişinin özgeçmişi ve niteliği,
c.Seçim çevresinin özelliği
d.Partinin gereksinmesi konularını dikkate alır.
5. Yerel Seçimlerde Parti adaylarının tesbitinde Yetkili Kurullar ve oluşumu şöyledir:
a. Merkez Yoklama Kurulu Genel Yönetim Kurulu.
b. İlçe Yoklama Kurulu İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Milletvekilleri ve Parti Meclisinin İlçeli seçilmiş ve doğal üyeleri.
c. Köy/Mahalle Yoklama Kurulu Köy/Mahalle Yönetim Kurulu.
6. a. Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları için:İlçe Yoklama Kurulu ;Köy/Mahalle Örgüt Yönetim Kurulu ve o mahaldeki Partilerle istişare yaparak adayları saptar.
b. Belediye Başkan ve Meclis Üyeliği Adayları için: İlçe Yoklama Kurulu; İlgili Belediyeye bağlı Mahalle Örgütlerinin Yönetim Kurullarının görüşlerini alarak ve gerekli Kamuoyu araştırmasını yaparak aday adayı hakkında görüş ve gerekçelerini bir rapor halinde Merkez Yoklama Kuruluna sunar.Merkez Yoklama Kurulunun Kararı kesindir.
2
Ön Seçim
Sandık Kuralları
Boşalma
Aday Adaylarından ve
Adaylardan alınacak bağış
Belirlenen
Adaylarınİlçe Seçim Kurullarına Verilmesi
Yürürlük
7. Yapılması gerekli görülen hallerde aday tesbiti için ön seçim yapılır.Bu ön seçimde ilgili seçim bölgesinde ikamet etmesi Koşulu ile oy kullanacaklar şunlardır.
a. Genel Başkan ve Parti Meclisinin Seçilmiş ve Doğal Üyeleri.
b.Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
c. İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri.
d. Köy/Mahalle Örgüt Başkanları ve Örgüt Yönetim Kurulu Üyeleri.
e. Kurultay ve İlçe Delegeleri.
f. Halen Partili olan Parti Kurucuları.
g. Merkez ve İlçe Denetçileri
h. Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkanları ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeler.
i. Kadın ve Gençlik Kolları Kurultay Delegeleri.
j. Danışma – İhtisas Komiteleri Başkanları ve Üyeleri
k. Partili Belediye Meclis Üyeleri,Partili Muhtar ve Partili İhtiyar Heyeti Üyeleri.
8. Ön Seçimde Sandık Kurulu, İlçe Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir Başkan ve iki Üyeden oluşur.Yoklama, UBP Tüzüğünün 26.ncı maddesinde belirlenen Seçimlerle ilgili Kurallara uygun olarak yapılır ve sonuçlandırılır.
9. Yoklamadan önce veya sonra herhangi bir adayın vefatı,çekilmesi veya adaylıktan feragat etmesi halinde boşalan adaylığa Merkez Yoklama Kurulu o bölgeden adaylığa başvuranlardan uygun gördüğünü en son sıraya olmak üzere yerine koyar. Başvuran yoksa Merkez Yoklama Kurulu o bölgeden bir aday gösterir.
10. Yerel Seçimlerde Muhtar, İhtiyar Heyeti Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği ve Küçük Kent Belediye Başkan Aday Adaylarından bağış alınmaz. Ancak; Lefkoşa, Gönyeli, Güzelyurt, Lefke, Gazimağusa ve Girne Belediye Başkanlığına başvuran aday adaylarından ve kesinleşen adaylardan bağış alınır. Bağış miktarı ve ödeme şekli Genel Yönetim Kurulunca tesbit edilir.
11. Belirlenen adayların listesi Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gün ve saatte ilgili İlçe Başkanlıklarınca ilgili İlç Seçim Kurullarına verilir.
12. Bu Yönetmelik, Parti Meclisinin…..13 Kasım 2017…..tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.