Kurumsal Kimlik ve Amaçlarımız

Ulusal Birlik Partisi, Hukuk Devleti ilkelerine bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren siyasi bir kuruluş olup; siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden Cumhuriyet Anayasası’nın 70’inci maddesi kuralının öngördüğü güvenceye dayanır. 11 Ekim 1975’te kurulan Partinin Genel Merkezi Lefkoşa’dadır. Partinin özel işareti, ortasında beyaz renkli “UBP” büyük harfleri bulunan turuncu renkli 16 büyük, 16 küçük ışın yayan güneş’tir. Ulusal Birlik Partisi’nin amaçları şunlardır: