• Partinin Kuruluşu
 • Amaç
 • Anlayış
 • Üye Sayısı Dağılımı
 • Başvurma Koşulları
 • Başvuru ve Kabul
 • Genel Merkezin Kayıt Yetkisi
 • Üyeliğin Sona Ermesi
 • Ayrılanların Yeniden Kabulü
 • Belge Verilmesi ve Oy Kullanma
 • Üyelerin Parti İçi İlişkileri
 • Üyelerin Parti Dışı İlişkileri
 • Üyeliğin Sağladığı Haklar
 • Parti Yayın Organları
 • Partili Yazarlar
 • Parti Örgütü
 • Örgüt Kademelerinde Görev Süresi
 • Örgüt Kademekeri
 • Kurultayın Oluşumu
 • Kurultayın Görev ve Yetkileri
 • Kurultay Toplantıları
 • Kurultay Gündemi ve Kurultay Yeter Sayısı
 • Yoklama
 • Başkanlık Divanının Oluşumu
 • Açılış Konuşması ve Rapor
 • Kurultayın Görevleri ve Düzeni
 • Komisyonlar
 • Seçimlerin Yapılması
 • Kurultay Tutanakları
 • Genel Başkanın Seçimi ve Görev Süresi
 • Genel Başkanın Görevi Yetki ve Sorumlulukları
 • Parti Meclisinin Oluşumu
 • Meclis Başkanlık Divanının Oluşumu
 • Meclis Görev ve Yetkileri
 • Meclisin Toplantıları
 • Meclis Toplantılarında Yöntem
 • Mecliste Boşalmalar
 • MYK Oluşumu
 • MYK Görev ve Yetkileri
 • MYK Toplantıları
 • MYK da Boşalma
 • MYK Çalışma Yönetmeliği
 • Genel Sekreterliğin Oluşumu
 • Genel Başkana Vekalet ve Görevden Alınma
 • Genel Sekreterliğin Görev ve Yetkileri
 • Yönetim Kurullarının Oluşumu
 • Yönetim Kurullarının Görev Süresi ve Boşalmaları
 • Sandık , Mahalle veya Köy Başkanlarının Seçimi
 • İlçe Başkanının Seçimi Yetki ve Sorumluluğu
 • İlçe Başkanının Yetki ve Sorumluluğu
 • Yönetim Kurulları Toplantıları
 • Görevden Uzaklaştırma
 • Mahalle veya Köy Kongrelerinin Oluşumu
 • Kongre Zamanı
 • Kongrelerde Toplatı Usulü
 • Olağan Üstü Kongreler
 • Kongre Üye Tam Sayısı
 • Kongrenin Açılışı ve Başkanlık Divanı
 • Kongre Gündemi
 • Kongre Gündemi
 • İlçe Kongrelerinin Oluşumu
 • İlçe Kongresinin Görev ve Yetkileri
 • İlçe Kongresine Çağrı ve Topantı Yeter Sayısı
 • Başkanlık Divanının Oluşumu
 • Açılış Konuşması ve Rapor
 • Olağan Üstü Toplantılar
 • Kongre Tutanakları
 • Kongrelerde Görüşmeler
 • Kongrelerde Seçim Usulü ve İtiraz Yöntemi
 • Disiplin Kurullarının Oluşumu ve Görevleri
 • İlçe Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri
 • Yüksek Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
 • Yüksek Disiplin Kurulunun İtiraz Üzerine Bakacağı İşler
 • Ortak Disiplinin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
 • Disiplin Kurulları ile İlgili Ortak İlkeler
 • Disiplin Kurullarına İletme Yetkisi
 • Disiplin Suç ve Cezaları
 • Tedbir Kararı Alınması ve Görevden Uzaklaştırma
 • Yönetmelik Yapma
 • Meclis Gurubunun Oluşumu
 • Gurup Başkan Vekilleri e Gurup Yönetim Kurulunun Oluşumu
 • Gurup Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
 • Gurup Üüyelerinin Uymakla Zorunlu Olduğu İlkeler
 • Gurup Hükümet İlişkileri
 • Belediye Meclis Gurubunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
 • İlçe Kurulu
 • İlçe Kurulunun Oluşumu
 • Danışma İhtisas Komisyonları
 • Bürolar
 • Parti Müfettişleri
 • Denetçiler
 • Partinin Gelirleri
 • Gelir Makbuzları
 • Parti Paralarının Muhafazası
 • Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması
 • Yönetim Kurullarının Sorumluluğu
 • Mali işler Yönetmeliği
 • Tutulacak Defter ve Kayırlar
 • Üye Kayıt Defteri
 • Karar Defter
 • Gelen Giden Evrak Defteri
 • Gelir ve Gider Defteri
 • Demirbaş  Eşya Defteri
 • Kadın ve Gençlik Kollarının Oluşumu
 • Seçimlere Katılma
 • Adaylık ve Kontenjan Adaylığı
 • Yerel Seçimler
 • Parti Hükümet İlişkileri
 • Bakanların Saptanması
 • Tüzük ve Program
 • Yönetmelik Yapma Yetkisi
 • Tüzükte Kural Bulunmayan Durumlar
 • Tüzüğü Yorumlama Yetkisi
 • Kongresi Yapılmayan Kademeler
 • Partinin Kapanması ve Tüzel Kişiliğine Son Verme
 • Yürürlüğe Koyma