You are currently viewing HASİPOĞLU: HAL YASA TASARISI BUGÜN KOMİTEMİZDEN 3. OYLAMASI DA YAPILARAK GEÇTİ

HASİPOĞLU: HAL YASA TASARISI BUGÜN KOMİTEMİZDEN 3. OYLAMASI DA YAPILARAK GEÇTİ

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Komitenin Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

Hal Yasa tasarısı bugün komitemizden 3. Oylaması da yapılarak geçerek, Meclis Genel Kuruluna havale edilmeye hazır hale gelmiştir.

CTP bazı maddelere çekince koyup itiraz etmiş olsa da yasanın geneli oybirliği ile geçmiştir. 2010 yılında ilk kez Meclis gündemine gelen bu yasa üzerinde çok emek sarf edilmiş, sayısız toplantılar yapılmıştır. 13 yıllık süre boyunca, farklı iktidar dönemlerinde ve birçok kurum kuruluşun katkıları sonucunda yasa son halini almıştır. Geçen bu süre zarfında katkı koyan tüm vekillerimize, meclis çalışanlarına, ilgili bakanlıklara, kurum, kuruluş, oda, birlik , derneklere, belediyelerimize ve yasanı yürütücüsü olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığına teşekkür ederim.

3 Ekim 2022 tarihinden sonra Komite başkanı olduğum bu yeni yasama dönemi içerisinde 8 kez toplantı yaparak yasanın nihai halini komitede tamamladık.

Bu Yasanın amacı, mal ticaretinin, kayıt altına alınması, kalite ve standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içerisinde, Haller aracılığıyla yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını, malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini, Hallerinin alt yapılarsının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.

Hijyen ve kontrol mekanizması yanında, Bütün ürünler halde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürülecektir. Malların Hal dışında toptan alım ve satımı yapılamayacaktır. En az 2 en fazla 5 Hal olabilecektir.
Hal yasasıyla her gün referans fiyatlarını, hal açılışı ile birlikte gerek halde, gerekse internet ortamında vatandaşımız görebilecektir.

Farklı paydaşlar ve rekabet ortamı olduğu için, doğal olarak her kesimi tatmin edecek mükemmel bir yasa belki olmamıştır. Ancak vatandaşlarımız açısından gıda güvenliği ve fiyat istikrarı ve belirliliği açısından çok büyük bir boşluk doldurulmuş olacaktır.

Hal Yasası Meclisten geçtiği zaman tarladan başlayıp soframıza gelene kadar ürünlerin bu yolculuk sürecinde, önemli bir düzenleme hayatımıza girmiş olacaktır

Bir yanıt yazın