You are currently viewing TEK GAİLELEMİZ İNSANIMIZ, MİLLETİMİZ, DEVLETİMİZDİR

TEK GAİLELEMİZ İNSANIMIZ, MİLLETİMİZ, DEVLETİMİZDİR

Başbakan Ünal Üstel, “Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite” Başkan ve üyeleriyle birlikte Meclis’te Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel basın toplantısında süreci aktardı, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Komite’den çekilmesine sert tepki gösterdi.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depreme değinen Başbakan Üstel depremin yaralarını sarmak için çok çalıştıklarını ancak yitirilen canların acılarını içlerinde yaşadıklarını söyledi.

Üstel, “6 Şubat’ta yaşanan depremde çok acılar yaşadık. Türkiye’de 50 bin insan yitirildi. Ülkemizde de 49 kişi öldü. İçinde çok değerli insanlarımız ve 35 şampiyon meleklerimiz var. Bu yaşananlardan gerekli ders çıkarmalıyız. Dolayısıyla bu konuda bir yasa düzenleme yoluna gittik ve Meclisin gündemine getirdik. Ana muhalefet’in isteği doğrultusunda bir ad-hoc komite kuruldu ve yasa düzenlemesi yeniden ele alındı. Yaklaşık 1 haftadır üzerinde çalışıyoruz. Yasanın tümü komitede tamamlandı ve halkın bilgisine getirildi. Yasa oyçokluğuyla komiteden geçti ancak Ana muhalefet partisi milletvekilleri komiteden çekildi. Sabah saatlerinde komitedeki çalışmalara katılacaklarını belirttiler ancak öğlen saatlerinde düzenledikleri basuın toplantısında oluşturulan komitenin anlamsız olduğunu ve komiteden çekildiklerini belirttiler. Burada kim samimiyetsiz halkın takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

Üstel,“Biz bütçemizden hazırladığımız gerekli desteği bu fona aktardık. Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmaya devam ediyor… Biz kamuoyu ile tüm kalemleri tek tek paylaşacağız” diye konuştu.

Depreme dair mali, idari ve sosyal önlemlerin takibine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite Başkanı Özdemir Berova da komite çalışmalarının yapıcı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, iki kez sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerine de başvurulduğunu aktardı.

Berova konuşmasında, Komite üyeleri CTP’li vekiller Devrim Barçın ve Fikri Toros’un tutanaklara geçen ve Komite çalışmalarına devam edeceklerine dair beyanlarını da okudu.

Berova, hükümetin 24 Milyon TL’ye yakın bir kaynağı fona aktardığını da aktararak, Maliye Bakanlığı’nın daha ileri tasarruf tedbirleri konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Öte yandan Berova, oylama esnasında CTP’li üyelerin komiteden ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı, “Oylamada bizimle birlikteydiler” ifadelerini kullandı.

Berova’nın ardından Komite üyesi UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da gelir ve gider kalemleriyle ilgili bilgi aktardı.

Depremzedelere yardım ve ihtiyaç analizlerini belirlediklerini bilgisini veren Yeşilırmak, bunlar arasında depremden etkilenen vatandaşlara yardım, öğrencilere yardım ve sağlık alanındaki yardımlar, yapı stokunun denetlenmesi gibi konuların yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Ünal Üstel yeniden söz alarak, yaşananları siyasileştirmek istemediklerini belirterek, “tek gailelemiz insanımız, milletimiz, devletimizdir” dedi.

Bir yanıt yazın