You are currently viewing CUMHURİYET MECLİSİ TÜRKPA’YA GÖZLEMCİ ÜYE OLDU

CUMHURİYET MECLİSİ TÜRKPA’YA GÖZLEMCİ ÜYE OLDU

Hasipoğlu demecinde şunlara yer verdi:

Bugün, 28.4.2023 tarihinde, Ankara”da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Kurul toplantısında, Meclis Başkanımız Sayın Zorlu Töre ve CTP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sayın Sıla Usar İncirli ve Ankara Büyükelçimiz Sayın İsmet Korukoğlu ile birlikte ülkemiz adına tarihi bir güne tanıklık ettik.

Oybirliği ile kabul edilen Ankara Deklarasyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi TÜRKPA’da gözlemci üyeliği ilan edilmiştir  Bu onay ile Turkpa”ya Macaristan”dan sonra ikinci gözlemci üye olan devlet statüsünü elde etmiş olduk. Başta TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop”a ve bundan sonra devletimizi uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için beraberce yol yürüyeceğimiz ve bizlerin üyeliğine olumlu oy veren Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızıstan Meclis heyetlerine teşekkürü borç bilirim.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 21 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da yer alan “Dolmabahçe Sarayı”nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün evsahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamento Başkanlarının imzalamış olduğu Anlaşma ile kurulmuşdur.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının ihlal edilmezliği, eşitlik, birbirinin iç işlerine karışmama ilkelerine saygıyı benimser. Üye ülkelerin birbirleriyle ve üçüncü taraflarla işbirliğini bu ilkelerin ışığında yürütmeyi kabul eden bir birliktir. TÜRKPA, parlamento diplomasisinin geliştirilmesi suretiyle, üye ülkeler arasındaki mevcut bağları her alanda güçlendirmeye katkı sunar.

Ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi; tabii kaynakların tam ve verimli kullanılmasının sağlanması ve böylece refahın yükseltilmesi; sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin ilerletilmesi TÜRKPA’nın temel amaçları arasında yer almaktadır. Turkpa”nın gözlemci üye olduğu;Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi,  İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Asya Parlamenter Asamblesi ve Parlementolar Arası Birlik Teşkilatlarını ile ilişkilerimizi başlatma ve geliştirme imkanına sahip olacağız.

Turkpa”nın Siyası teşkilatlar yanında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği üyeliği olduğundan, meslek örgütlerimiz ve belediyelerimiz kemdi alanları ile ilgili olarak ilişkilerini başlatıp geliştirebilecektir. Bu üyeliğimiz ile birlikte Devletimizi haksız izalsoyanlardan kurtarmak ve   Uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için bıkmadan, sabırla mücadelimize devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın