You are currently viewing ELEKTRİK KARŞILIKLI İLETİLECEK

ELEKTRİK KARŞILIKLI İLETİLECEK

KKTC ile Türkiye yetkilileri arasında imzalanan Kablo ile Elektrik Enterkoneksiyon Projesi Resmi Gazete’de yayımlandı

KURUMLAR BİRLİKTE ÇALIŞACAK…

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın imza koyduğu projeye göre, Türkiye ve KKTC’de üretilen elektriğin karşılıklı olarak iletilmesi için her iki ülkenin kurumları birlikte çalışacak. İmzalanan mutabakat zabtı katılımcıların karşılıklı rızaları ile herhangi bir zamanda değişebilecek, katılımcılar aksini yazılı olarak kararlaştırmadığı müddetçe de, mutabakat zabtının sona ermesi devam etmekte olan faaliyet veya projeleri etkilemeyecek.

FİZİBİLİTE İÇİN 1 YILLIK SÜRE…

KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre imzalanan anlaşmada fizibilite raporunun ortaya çıkması için 1 yıllık bir süre öngörülüyor. Bu 1 yıllık sürede şu anda elektrik üretiminde yaşanılan sıkıntıların aşılması için AKSA şirketinin iki yeni jeneratör yatırımı yapması da öngörülüyor. Böylelikle kablo ile elektrik projesinin hayat bulmasına kadar geçecek sürede KKTC’deki ihtiyaç hissedilen enerji miktarının karşılanması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Kablo ile Elektrik Enterkoneksiyon Projesi’nin uygulanmasıyla ilgili mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, 18 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da imzalanan ve ekte sunulan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kablo ile Elektrik Enterkoneksiyon Projesinin Uygulanması Hakkında Mutabakat Zaptı”nı onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verdi.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji İşbirliği Anlaşması”na uygun biçimde, iki ülke arasındaki her alanda müstesna ilişkiler ve işbirliği ışığında, işbu Mutabakat Zaptı’nın katılımcıları, Kablo ile Elektrik Enterkoneksiyon Projesinin Uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.

İki ülkenin kurumları planlayacak

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilen elektrik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen elektriğin karşılıklı olarak her iki ülkeye kablo ile iletilmesine izin verilmesi, yatırımın yapılmasına ve işletilmesine ilişkin modelin belirlenmesi, her iki ülkede ilgili kurumlar nezdinde planlama, fizibilite çalışmalarının yapılmasına izin verilmesi, projenin geçeceği hattın tespiti, teknik destek taleplerinin karşılanması, sistemin nasıl işletileceği ve bu konuda doğabilecek maliyetlerin karşılanması, iki ülke ilgili kurumları arasında gerekli görülecek diğer hususlarda uygulama protokollerinin yapılabilmesine imkan tanınması hususlarında mutabık kalındığına dikkat çekildi.

Mutabakat sona ererse mevcut projeler etkilenmeyecek

Mutabakat zaptının, katılımcıların karşılıklı yazılı rızaları ile herhangi bir zamanda değiştirilebileceğine vurgu yapılan kararda, katılımcıların aksini yazılı olarak kararlaştırmadığı müddetçe, söz konusu Mutabakat Zaptı’nın sona ermesinin, devam etmekte olan faaliyet veya projeleri etkilemeyeceği de kaydedildi.

Mutabakat Zaptının katılımcılar tarafından imzalandığı tarihte uygulamaya konduğu ifade edilen kararda, “İki ülke arasında yapılan anlaşmaya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına da Başbakan Ünal Üstel imza koymuştu” ifadelerine yer verildi.

Fizibilite için 1 yıllık süre

Elde edilen bilgiye göre imzalanan anlaşmada fizibilite raporunun ortaya çıkması için 1 yıllık bir süre öngörülüyor. Bu 1 yıllık sürede şu anda elektrik üretiminde yaşanılan sıkıntıların aşılması için AKSA şirketinin iki yeni jeneratör yatırımı yapması da öngörülüyor. Böylelikle kablo ile elektrik projesinin hayat bulmasına kadar geçecek sürede KKTC’deki ihtiyaç hissedilen enerji miktarının karşılanması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın