You are currently viewing Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nı Yetkilendirdi

Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nı Yetkilendirdi

Bakanlar Kurulu, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin ihale süreci  ve ihaleye çıkılıncaya kadar işletilmesi konularında  İçişleri Bakanlığını yetkilendirdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Maliye Bakanlığı’na devredilen Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası uyarınca, Para ve Kambiyo Dairesi tarafından ihale süreci tamamlanıncaya kadar, konunun çevre ve toplum sağlığı açısından ciddi ve telafi edilemeyecek sorunların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası uyarınca ihaleye çıkılması, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin işletilmesi ve bu hususta ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanması hususunda İçişleri Bakanlığı’nın yetkilendirilmisine karar verdi.

-Karar tadili

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin Doğrudan Alım Yöntemi ile işletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Ü(K-I)1314-2023 sayı ve 28.8.2023 tarihli kararının tadil edilerek, 2023 ağustos, eylül ve ekim ayları için alınan teklifler doğrultusunda, asgari ücretin 20 katı hizmet alımının, İçişleri Bakanlığı’nın düzenleyeceği hak ediş raporu doğrultusunda, ayrıca asgari ücretin 30 katı yapım işleri alımının ise Planlama İnşaat Dairesi Müdürlüğü’nden alınacak hak ediş raporu doğrultusunda aylık toplam KDV dahil 1.000.000 TL olmak üzere, toplam KDV dahil 3.000.000 TL’nin Maliye Bakanlığı’nın uygun göreceği bir kalemden İçişleri Bakanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde yer alan 08-01 -05-1 -0-21-1 -03-5-9-90 Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nin İşletilmesi Projesi ödenek kalemine aktarılmak suretiyle doğrudan hizmet alımı yöntemi ile işletilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verdi.

Bir yanıt yazın