You are currently viewing Berova: Yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlüyüz

Berova: Yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlüyüz

Cumhuriyet Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde ikinci haftaya girildi. Meclis Genel Kurulu saat 11.30’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
lk olarak onaya sunuşlar bölümünde bazı tezkereler görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Hayat pahalılığı ödeneği hakkının sadece 2024 yılı için üç kez uygulanmasına yönelik hazırlanan; Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Öğretmenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kamu Görevlileri Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkereler görüşüldü.
Berova: “Yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlüyüz”
Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2021 yılından itibaren dünyanın ve KKTC’nin ekonomik ve mali anlamda sıkıntılar yaşandığını, bu durumun tüm dünyayı etkilediğini söyleyerek, 2024 yılının toparlanma yılı olması temennisini dile getirdi.

Berova, kamu ve özel sektör çalışanlarının hayat pahalılığından etkilenmemesi yapılan bu düzenlemenin yeterli olmadığını, yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlü olduklarını belirtti.
Kamu mali bilişim altyapısına yönelik çalışma yapıldığını söyleyen Berova, e-fatura ve takip yollarıyla birlikte yapay fiyatlandırma konusunda ciddi gözlem içinde olup izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tezkerelerin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bütçe görüşmelerine geçildi.

Bu sırada Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesine yönelik tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

-KHK bütçesi onaylandı

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde ilk olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesinin ele alındı. Bütçenin kabul edilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

-Bugünkü gündem

Meclis’in bugünkü gündeminde 54 milyon 481 bin 600 TL Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 3 milyar 189 milyon 869 bin 600 TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 588 milyon 99 bin 400 TL Dışişleri Bakanlığı ve 91 milyon 793 bin TL’lik Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bütçeleri bulunuyor.

Bir yanıt yazın